Bezpecnost prace je

Zdravie a pohoda, okrem toho, ľudská výkonnosť vo veľkej miere závisí od prostredia a prostredia, v ktorom trávi svoj voľný čas a berie. Veľkou súčasťou je, že kvalita a hygiena vdýchnutého vzduchu v pracovnom prostredí zodpovedajú daným vzorcom a hodnotám. Rozvoj rôznych priemyselných odvetví prispieva k posledným, ktoré rastú, a požiadavkám, ktoré sú spojené s prostredím, bezpečnosťou a ochranou zdravia v oblasti práce. Tieto prvky predstavujú skutočnosť, že dopyt po „vysokom vzduchu“ teraz a v budúcnosti bude prioritou.

Aby sa zabezpečilo účinné vetranie pracovísk už v počiatočnej fáze výberu vhodného zariadenia, je potrebné vykonať príslušné analýzy, výpočty a dizajn, aby sa vytvoril správny systém vetrania. Návrh systémov na odsávanie prachu, na navrhovanie systémov na zachytávanie prachu pre veľký podnik. Najdôležitejšou fázou projekčných prác je posúdenie špecifickej rýchlosti vzduchu v byte, kde sa znečistenie zastaví v takom systéme, aby sa zabezpečilo primerané strhávanie prachových častíc alebo plynu pri zdroji znečistenia. Najdôležitejšie existuje a poskytuje dostatočnú dávku zmeny vzduchu v bloku v súlade s hygienickými požiadavkami. Ďalším veľkým problémom mnohých dizajnérov je nastaviť rýchlosť vzduchu v potrubiach takým spôsobom, aby sa zabránilo inštalácii nečistôt do vetracích potrubí, a na druhej strane minimalizovať hluk a odpor prúdenia. Ktorý obsahuje kľúčový zisk pre podmienky v záujme počas prevádzky systému. Správne vybrané súčasti systému bez nadmerných rozmerov môžu tiež znížiť prevádzkové náklady. Všetky organizácie a metódy filtrovania a vetrania sú implementované podľa presne definovaných štandardov, od teoretických základov a hygienických požiadaviek až po skúsenosti odborníkov. Každá úloha spotrebiteľa by sa mala riešiť individuálne. Spoločnosti vyvíjajú a majú niekoľko konceptov odprášenia pracovísk, od dobrých po ekologické.