Poporodna depresia 6 mesiacov po porode

By» s hlavou, ktorá je depresívna, bohu¾iaµ nie je pokojná. Osoba, ktorá plánuje depresiu, trpí hlbokou chorobou a nenávis»ou k bytu. Necíti energie, nie stara» sa o na¹e die»a, stále si

Pracovny prekladateu nemeckeho jazyka war ava

Osoba, ktorá sa venuje prekladom èlánkov do profesionálneho postupu, sa vo svojej vlastnej odbornej èinnosti zaoberá vykonávaním rôznych prekladov. V¹etko závisí od práce, ktorú má aj od toho, odkiaµ klient prekladu