Fiskalna pokladna smoby

Na začiatku stojí za to dodať, čo sa vzťahuje na servis registračných pokladníc: fiškáciu pokladnice, potrebné technické prehliadky, všetky záplaty postavené v poradí záruky a po skončení záruky a potrebnú údržbu. Okrem toho, servisný zástupca pokladne je zodpovedný za vstupy do servisného čítania a deklaruje daňové zúčtovanie do USA.

Registračné pokladne ponúkajú svojim zákazníkom doplnkové služby: školenia v oblasti pokladničných služieb, ako aj pomoc pri programovaní názvov výrobkov a sadzieb PTU.

Servisný technik vykonáva v poradí potrebných technických kontrol tieto činnosti:- vyhodnocuje stav tesnení a ich synchronizáciu s textami v servisnej a servisnej dokumentácii,- kontroluje pokladničný program, jeho možnosť, súhlas s titulkami v registračnej pokladnici a servisnou dokumentáciou,- kontroluje správnosť prevádzky registračnej pokladnice, najmä pokiaľ ide o problematiku fiškálnych dokumentov,- vyhodnocuje stav registračného pokladnice, fiškálnej pamäte, platného platného dokladu a fiškálneho modulu v súvislosti so schválením stavebných dokumentov,- kontroluje správnosť spotrebiteľského displeja,- výsledok preskúmania spolu s výhradami je zapísaný v čl.

http://marktest.pl/sk-biostenix-sensi-oil.html

sviatok1. Potrebné technické preskúmanie sa musí vykonať aj vtedy, keď užívateľ pokladne pozastavil svoju prácu alebo z akéhokoľvek dôvodu prestal registrovať pohyby na daňovej sume, ale neevidoval registračnú pokladnicu.2. Počas obdobia technického preskúmania sa určuje každý zo štrukturálnych aspektov registračnej pokladnice, ktorá je zodpovedná za zaznamenávanie pohybov a ktoré by mohli mať za následok, že nesprávne konanie by mohlo ovplyvniť krátky výpočet daní. Preto počas revízie servisný technik nehľadá poruchy, ktoré ovplyvňujú prevádzku registračnej pokladnice, ani nekontroluje, či nové prvky zariadenia, napr. Mechanizmus zodpovedný za tlač, napájanie - fungujú správne. Samozrejme, že zákazník môže požiadať technika, aby skontroloval stav pokladnice a vymenil poškodené predmety, ale tieto veci sa vykonajú mimo technickej prehliadky.