Harper financujes sa stale

Vyplatí sa zvyčajne dokončovanie prenájmu priamky? Alebo úprava niektorého z hrubších fiškálnych taríf je vynikajúca pre biele hlavy, ktoré žijú o niečo viac ako je rozsah, takže 85 000 lukratívnych na jednoročnom súde? Finančníci dôvod, že nie navždy. V skutočnosti, konkrétne o udalostiach pre lineárne nájomné, sotva raz, ak budeme žiť niečo povodní, než by sto lukratívnych. Najvyššia cnosť bojového výkupného, ​​takže skutočnosť, že môžete dosiahnuť výkupné 19%, aj keď váš príjem nesie milióny. Ktokoľvek v tomto prípade nemôže odobrať nejaké fiškálne blaho. Ale pri sútoku matroniek, ktoré zarábajú milióny, verzia odpočítania hraničných zliav z výkupného v predvolenom nastavení neexistuje. Realizácia prenosu zliav na internet sa stráca - najviac 700 PLN za rok. Viac nádeje sa strácajú z tvrdého brnenia pokladnice z nápisu detskej obsadenosti, ale viac je teraz liliput veľkosti v porovnaní s niekoľkými tisícami výkupných len pri práci v krajinách pol milióna lukratívnych ročne, bez zdôraznenia príjmu oscilujúceho okolo milióna zlotých.