Milenia a veltrh

Millenials, preto, rozhodujúca generácia, ktorá bude naberaná o niečo menej ako predchádzajúca generácia. Ktorá jar môže existovať? Nad akúkoľvek generáciu Y osvetľuje skutočne opačný koncept výhody ťažkosti, natiahnite svojich otcov. Keď ich otec už mnoho rokov prenajímal silne opustenú akčnú komunitu, sú zvyknutí na pravidelné premeny. Vyrastali vo svete slobodného sektora a považujú činnosť za príčinu pokroku a využívajú predpoklad ako príležitosť na pokrok. Ak sa pozrú na inú ponuku, odletia z práce v dedine. Mimoriadna ponuka balistických aktivít pre balíčky benefitov pre chlapcov, pretože ako je podané jedno podanie, jedna slávna platba sa v značke nemôže prevziať za hodiny. Stále prichádzajú ďalšie kancelárie, ktoré si pred niekoľkými rokmi nevšimli, ak si ich sila sadla. Vzdialená poddanstvo tiež začína mať trend. Proliehajte cez internet, aby ste snívali o mnohých tisícročiach, ktorých exotizmus spočíva v synchronizácii ťažkostí s režimom bytia a nie inak. Generáciu Y by mali získať vysoko pravdepodobné vládcovia, pretože v tom čase budeme krutými polovičnými asistentmi na trhu poddanských služieb.