Pokladna a terminal

Fiškálny príjem je dokladom o nákupoch uskutočnených v úrokoch. To nám umožňuje kontrolovať, či platba z regálov obchodu skutočne súhlasí s tým, ktorý bol vypočítaný na sumu, takže môžeme nahlásiť akúkoľvek reklamáciu na sklade. Okrem toho, že príjem nám umožní účtovať za vynaložené peniaze, čo rozhodne uľahčuje kontrolu nad svojimi nákladmi.

Potvrdenie obsahuje množstvo dôležitých informácií, ktoré nemusia súvisieť s nakúpenými produktmi alebo ich cenami. A vlastne jediná z najdôležitejších informácií, ktoré pokladnica elzab alfa tlačí na epizóde je meno daňovníka, ktorý vykonáva obchod a adresu svojho sídla. Novými informáciami sú daňové identifikačné číslo, dátum a čas doručenia a pokladničné a pokladničné číslo. Obzvlášť dôležitý je súhlas s tým, že číslo pokladníka je potrebné, pretože budeme musieť podať sťažnosť na tovar. Potvrdenie o predaji je mimoriadne dôležitým dôkazom predaja nielen pre človeka, ale aj pre predávajúceho a daňový úrad. Vďaka tomu, že registračná pokladňa registruje predaj každej komodity, je ťažšie skryť predávaný tovar a tým je ťažšie vyhnúť sa plateniu dane týmto spôsobom. Ministerstvo financií zaväzovalo druhé skupiny povolaní k vystaveniu potvrdenia. Sú to napríklad kaderníci a taxikári. Treba vždy pamätať na to, že celý rok zavádza nové výrobky za predpokladu, že povinnosť čerpať z registračných pokladníc môže byť vďačná za sebou. Ďalšou povinnosťou, ktorá spočíva na podnikateľovi, ktorého spoločnosť využíva finančné prostriedky, je uložiť kópiu potvrdenky. Je to posledná platná kontrola daňového úradu. Kým to nebolo príliš dávno, aby sa papierové kópie pokladničných dokladov, dnes je možné tieto kópie uložiť na špeciálne pamäťové karty, čo znamená, že majú menej miesta. Majiteľ riadu je povinný skontrolovať registračnú pokladnicu, a ak zariadenie zlyhá, malo by sa zmeniť na platnú registračnú pokladnicu. Dokument potvrdzujúci nákup je nesmierne dôležitý a my by sme ho mali vziať so sebou. Nebude to tiež váš jediný doklad o kúpe, ktorý bude obzvlášť dôležitý pri sťažnosti na zakúpený produkt.