Znecistenie ovzdusia v poznani

ADHD, doslova z angličtiny Attention Deficit Hyperactivity Disorder, je systém poruchy pozornosti s hyperaktivitou. To ukazuje, že pacient s posledným stupňom duševnej poruchy bude mať takmer úplný nedostatok dôsledkov pri navrhovaní kognitívnych úloh a neustále utrpenie z jedného druhu práce na druhý. Akcie sa neukončia a zvyšok spoločnosti sa bude považovať za prehnaný. Tento štýl duševnej poruchy sa najčastejšie začína v prvých štádiách života. Napriek pomerne zlatým a čitateľným príznakom nie je choroba u detí často rozpoznateľná a jej typy sa interpretujú ako prirodzená súčasť konania v detskom veku. Aké sú príznaky ADHD u detí?Nad ľuďmi je to rovnaká nadmerná vzrušenie. Príznaky sa teraz môžu objaviť v materskej škole, zvyčajne budú čakať celkom: dieťa bude prakticky nevyčerpateľnou sopkou energie, je ťažké sa prispôsobiť pravidlám hry, neodradiť od nás a čo je veľmi agresívne vo vzťahu k novým deťom. Ďalšou dávkou problémov je prechod dieťaťa na vyšší stupeň vzdelania - od dieťaťa v primárnej skupine sú inzerované tak, aby mali určitú schopnosť sústrediť pozornosť, začali získavať informácie na zavedenej úrovni a aktívne sa podieľali na hlavných pokusoch o socializáciu. Dieťa, ktoré chce, aby ADHD vždy počítala fakty aj pri tých najobľúbenejších aktivitách, ktoré od nich požadujú dôvody, nerozumejú pokynom učiteľa, nedodržiavajú zásady stanovené školou. Nižšie je uvedený zoznam ďalších príznakov dôležitých pre ADHD u detí:

nočné mory alebo nočné obavy

neustále vŕtanie na stoličke,

Mass Extreme

neochota zmeniť sa,

ľahký hnev

žiadne alebo veľké ťažkosti s pozornosťou.

Samozrejme, nie každé zlé správanie každého dieťaťa sa dá vysvetliť chorobou. Fáza je v súčasnosti iba individuálnym, mierne odlišným charakterom, niekedy nadmerným zhovievavosťou už v ranom veku. Avšak v časovom období pozorovania vyššie uvedených príznakov ADHD u detí bude potrebná pozornosť a možné hlásenie špecializovanému psychiatrovi.